Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:12:01
Èekaj.
:12:51
Nije to valjda kraj?
:12:52
Zar tako završava? Samo
zakopa dijamante u polju?

:12:57
Ne, nije to kraj.
To je tek poèetak.

:13:00
Bio je oktobar. Skoro
tri nedelje do tog dana.

:13:05
Služio sam kaznu 7 g.
U zatvoru u St. Karolini.

:13:08
Zbog prevare i falsifikovanja
dokumenata i pasoša.

:13:11
Davao sam ljudima
novi identitet.

:13:13
Ako ste želeli da nestanete,
zvali bi mene.

:13:16
Miè Tobajas,
poznat i kao Mag.

:13:19
25 g. Zbog kraðe.
Plen: Dijamanti.

:13:23
Tržišna vrednost:
4,5 miliona.

:13:26
Nikada nisu pronaðeni.
:13:30
Dobio sam tvoje ptice.
:13:40
Moj zadatak: Dva goluba
listonoše, kamera, film

:13:44
i plan za beg.
:13:45
Moj deo: Lagani milionèiæ.
Tog smo dana postali partneri.

:13:50
Imam tvoje ptice.
:13:52
Jesu li obuèene?
- Za adresu koju si mi dao.

:13:56
Kamera i film?
- Veæ su u tvojoj æeliji.


prev.
next.