Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:26:01
Gospodo,
upoznajte Meril Kandid.

:26:05
Našao sam èetiri razlièite
vrste spermicidne kreme

:26:08
kakve se koriste
u prezervativima.

:26:09
Ili Meril i njen deèko
obožavaju gumice,

:26:14
ili je slatka Kendid...
:26:17
Kurva.
:26:18
Neka neko Kodžaku da lizalicu.
:26:23
Šta ju je ubilo?
:26:24
Ima ožiljke
od pritiska na vratu.

:26:26
Zadavljena je.
Sve je u dosijeu.

:26:30
Trebaæe mi još
jedan dan za Prepeèenka.

:26:33
Za Roštiljka iz susedne sobe.
:26:38
Imam samo malokalibarsku
mašinku, benzin i šibicu.

:26:45
Kažete da je jedino
što povezuje ova dva leša

:26:48
mesto na kom su naðeni?
- Tako je.

:26:52
Dr. Savijan?
Poziv na liniji jedan.

:26:58
Savijan je.
:26:59
Jedna reè, dva sloga.
Šifra: Moram da nestanem.

:27:05
Grobar.
:27:07
Miki.
:27:08
Finè? Mislio sam
da si u zatvoru.

:27:25
Zdravo, Finè.
- Miki.

:27:27
Znam da nemamo puno vremena
i ništa ne želim da znam.

:27:33
Neæemo komplikovati.
:27:36
Mica Tobajas.
- Ne zadugo.

:27:39
Ovo je besplatno.
:27:41
Spasao si me zatvora
jer nisi progovorio.

:27:43
Zahvalan sam ti.
Kao i moja žena i deca.

:27:47
Ovo je zadnji put
da ti se javljam

:27:49
i znam da je to
zadnji put da me ti zoveš.

:27:52
Evo paketiæa.
:27:57
Imaš raèunar, laserski
štampaè, kameru i puno filma.


prev.
next.