Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

:31:02
Zdravo, tatice.
:31:40
Smešno je što u sve ovo
vreme stari nije nijednom

:31:44
spomenuo da ima æerku.
:31:46
Našao ju je. Ne znam, ali
nisam ga mogao zato kriviti.

:31:53
Ostavio sam ih malo nasamo.
:31:55
Imaju dosta da nadoknade.
Više od 20 godina.

:31:58
Imao sam druge brige. Trebao
mi je taj broj pasoša.

:32:24
Zdravo, g. Tout.
:32:27
Tout, zar ne?
:32:32
Ti si moj novi komšija.
:32:39
Jedva èekam noæni
sastanak svih suseda.

:32:47
Ovo mi je stiglo danas.
Jako zlo.

:32:52
Poruka kaže da to èuvam
dok mi se ne javiš.

:32:55
Još piše i da ne otvaram.
:32:58
Izvini.

prev.
next.