Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

1:00:03
G. Tout, ovde su èetiri leša.
1:00:05
Možete li pokazati ženu
koju je ubio Rudi Virago?

1:00:08
To je ta devojka.
1:00:10
Neka uðe u zapisnik da je Tout
identifikovao M. Kendid.

1:00:15
Dr. Savijan.
- Gospodo.

1:00:18
Ovo je Kletis Tout.
1:00:20
Sad je imenovao osumnjièenog
za trostruko ubistvo.

1:00:23
Dobro je danas videti
èoveka poput vas.

1:00:25
Dobro je biti viðen.
1:00:28
G. Tout, prepoznajete
li ovog èoveka?

1:00:34
Ne.
1:00:48
Zašto mislite da vas neko
želi ubiti, g. Tout?

1:00:50
Bio sam prepohlepan
prema pogrešnim ljudima.

1:00:52
Umesto da sam došao k vama,
otišao sam pravo na izvor.

1:00:55
Èime se vi bavite, g. Tout?
1:00:58
Ja sam foto reporter.
Snimam kompromitujuæe slike.

1:01:03
Meni zvuèi kao iznuda.
1:01:05
Idem po kafu.
Treba li vama nešto?

1:01:07
Ne, u redu je.
- Vidimo se napolju.


prev.
next.