Yeopgijeogin geunyeo
prev.
play.
mark.
next.

:32:02
ali vidio sam ti isprave,
imaš 24 godine.

:32:06
Ako mi opet odgovoriš...
:32:10
Pa, što æeš uèiniti? Samo...
:32:13
Ništa.
:32:14
Dodaj mi ruènik.
:32:15
Da. Vidiš, ja sam godinu stariji.
:32:20
Onda prièaj kao prijatelj. Da?
:32:23
Èetkica za zube.
:32:30
Pasta?
:32:31
U kupaonici.
:32:42
Naš odnos je tako neobièan.
:32:45
Upoznali smo se samo prije tri dana
i dvaput spavali u motelu.

:32:55
Tako je poèeo naš odnos.
:33:01
Lee Hyung-chuI.
:33:01
Ovdje.
:33:02
Jeun Mi-young.
:33:03
Ovdje.
:33:04
Kang Man-gyu.
:33:05
Da.
:33:07
Gyeon-woo.
:33:08
Je li prisutan?
:33:09
Ne, ne!
:33:10
Ovdje sam!
:33:12
Onda odmah odgovaraj.
:33:15
U... to je bilo blizu.
:33:16
Lee Jeung-min.
:33:16
Ovdje.
:33:18
Gu SeoI-soo.
:33:19
Da, ovdje sam.

prev.
next.