All About the Benjamins
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:41:06
Prýè odsud.
:41:10
Poèkej chvíli.
:41:11
A co, nechceš sundat ze mne týto naruènice?
:41:12
Co si myslíš, že jsem, idiot? Jdeme.
:41:15
Muži, není to skuteèné partnérství...
:41:16
jak se oèekávalo od zaèatku.
:41:18
Snad proto že to není skuteèné partnérství.
:41:20
Och, ne, to ne.
:41:22
Jak se mám?
:41:23
Honem honem, hýbej to. Rovnì vzhùru tady.
:41:27
Musíme vyjet z Hollywoodu.
:41:30
Dobøe, vzhùru.
:41:50
OK. Dej to do toho.
:41:52
øekl jsem vam.
:41:54
Jdeme sakra out odsud.
:41:58
Já vím, že moje penìženka je nìkdy tady dolù.
:42:05
Chtìjí odjíždìt.
:42:09
Skákame dolù.
:42:21
Pojd´me.
:42:24
Jak po mne sakra chcete abych tam dolù skoèil?
:42:26
Skákej. Chytnu tì.
:42:28
Muži, necytíš mne.
:42:29
Négre, lépe skákej , pokud jsem tì nezastøelil.
:42:32
Co si myslíš? Myslíš si, že skoèím odsud dolù...
:42:33
a snonèím jako Christopher Reeve?
:42:35
Négre, honem.
:42:36
Bucume, øíkám ti. Chci skoèit...
:42:38
ale pøedem mi dovol, abych si neublížil.
:42:40
Skákej! Skákej!
:42:43
Och, sakra.
:42:46
Jseš v poøádku?
:42:48
Sakra, ne, nejsem v poøádku.
:42:50
Tys to vidìl jak jsem spadl?
:42:51
Do prdele, vypustil jsem z sebe všechen vzduch.
:42:53
Dolù svou zadnici.
:42:56
To hovno nemá žadnou cenu, chlape.
:42:58
Drž hubu. Honem.
:42:59
Policejní brutalita.

náhled.
hledat.