All or Nothing
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:49:31
Carol.
:49:35
-Vemte ji za ruce.
-Hodíme ji domù?

:49:39
Posaï se.
Už je to dobrý. Držím ji.

:49:41
No tak.
:49:43
No tak, Carol.
Musíš chodit.

:50:18
Co tady dìláš?
èekᚠna nìkoho?

:50:24
Co je to?
:50:26
-Co?
-Tohle.

:50:29
-Øízl jsem se pøi holení.
-Opravdu?

:50:31
Tak ty ses holil, co?
:50:33
Jo. Bøitvou.
:50:35
To jsi urèitì dìlal pro to,
aby jsi se nìkomu líbil.

:50:38
Nee.
:50:39
Proè? Tobì se žádná nelíbí?
:50:43
Co to má znamenat?
:50:46
Co?

náhled.
hledat.