Below
prev.
play.
mark.
next.

1:14:01
Hneï pozrite sa na mòa.
Pozrite sa na mòa.

1:14:02
...Dobre.
1:14:06
Cítite to?
1:14:07
Dobre tak potom ste nažive,
alebo nie?

1:14:09
Ty skurv...
1:14:10
...Stumbo...
...Whoa, hey, hey, hey! Hey!

1:14:12
...K¾ud! Hey!
...K¾ud!

1:14:15
Stumbo!
1:14:17
Nie je nejaký spôsob
1:14:19
ako by sme sa dostali do Bowsmanovej skrinky?
1:14:22
...Hej.
...Dalo by sa to?

1:14:23
Vieš o èom hovorí,
Stumbo?

1:14:24
...Hej.
...Dobre tak poïme.

1:14:25
Poï... potrebujeme a.
Ukហnám, Stumbo.

1:14:28

1:14:33
Povedzte mi
preèo by sa traja dôstojníci

1:14:36
dohodli zabi kapitána
1:14:39
a skrýva to.
1:14:41
To si myslíte že?
1:14:43
Èo ak áno?
1:14:45
Vidím že nie som sama.
1:14:49
Loomis mal by povýšený.
1:14:52
A Brice bol pripravený
na vlastné velenie.

1:14:54
Bol z námorníckej rodiny.
Odišiel do Annapolis.

1:14:56
Coors mal krásne dievèa
v Bostone

1:14:58
o ktorej stále hovoril
hovoril o Claire.

1:15:00
Všeci mali preèo ži.
1:15:03
Ale zároveò ...
mali aj èo strati.

1:15:13
Nechýba nám niekto?
1:15:31
Wallace...
1:15:34
Wallace?
1:15:37
...Nie!
1:15:38
...Nie! Nie!
...šš!

1:15:40
...Nie-e!
...To sme len my.

1:15:42
To sme ...len my.
1:15:44
...Poèúvajte...
1:15:47
Už nám dochádzajú role v scenári.
1:15:49
Máte nejaký nápad ako sa vráti
1:15:52
alebo získa kontrolu nad loïou?
1:15:56
Èítal som o tomto knihy.
1:15:58
A to co o prekliatiach vieme je...

prev.
next.