Birthday Girl
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:52:07
Harika.
Dudaðýmý yardýn.

:52:27
Günaydýn.
Ne alýrdýnýz?

:52:31
Hmm, ben bir
espresso alayým, ee...

:52:34
küçük bir çörek ya da kruasanla.
:52:37
Kurasaný sadece kahvaltýyla veriyoruz
:52:40
Peki sadece bir kahve o zaman.
:52:43
Bir kahve.
Ya siz beyefendi?

:52:50
O da kahve içer.
:52:59
Bak bu herþeyi kolaylatýrýyor anlýyor musun?
:53:03
Hýzlandýrýyor.
Bunu farkettim.

:53:07
Eðer Ýngilizce bilmezsem,
erkekleri--

:53:10
daha kolay elde ediyorum.
:53:12
Bak, seni suçlayan yok.
:53:15
Bir bankacý bunu yaptýðýnda
anlayýþla karþýlanýr.

:53:20
Hayatýn kaymýþ deðil.
Hmm.

:53:23
Her neyse, Bahse girerim -- Bahse girerim o bankadan nefret
ediyordun zaten, deðil mi?

:53:28
Yoksa niye benim için riske giresin ki?
:53:30
Yani seks istesen
bir fahiþe bulabilirdin.

:53:33
Görünüþe göre buldum.
:53:37
Ahh!
:53:41
-- Ýþte geldi.
-- Harika

:53:45
-- Müthiþ. Teþekkürler.
-- Ben istemiyorum.
Geri götürün.

:53:49
Ben -- Ben içerim.
:53:52
-- Harika.
-- Benim için zevktir.

:53:54
Ha, affedersiniz.
Ee...

:53:57
Biz neredeyiz?
:53:58
Ah, Newbury'nin hemen dýþýndayýz.

Önceki.
sonraki.