Brown Sugar
prev.
play.
mark.
next.

:18:04
Pekné. Ve¾mi pekné.
:18:09
Hodia sa k môjmu bièu.
:18:14
Zabijem France!
:18:16
Bola som taká trápna, Dre.
:18:19
- A hladná.
- Páèi sa.

:18:20
To sa stavím.
:18:22
Nemali tam niè,
:18:23
iba tie malé uhorkové sendvièe
:18:24
s olúpanou šupkou.
:18:25
Drobné si nechaj.
:18:27
Vïaka za stretnutie.
:18:28
Si moja...
:18:33
Je dobrý, èo?
:18:39
Milujem týchto hajzlíkov.
:18:41
Naozaj. Ani nevieš ako.
:18:44
Vždy, keï idem s Reese von,
:18:45
ideme do nejakej snobárne
:18:47
s bielymi stolmi
:18:48
a množstvom striebra,
:18:51
a hostíme jedného
z Reesených klientov.

:18:53
Odkedy spolu randíme,
:18:55
nemal som ani jedného.
:18:57
Tak to musí by výnimoèná.
:19:01
Hej, to urèite.
:19:02
Je to sladký cukríèek.
:19:05
Áno, sladký cukríèek.
:19:06
Hej.
:19:07
Špecifikuj mi to.
:19:09
Vieš, h¾adáme manželku.
:19:12
Ženu, ktorá je pekná,
:19:13
chytrá, na úrovni,
ale nie snob.

:19:15
Vieš, na poh¾ad sexy,
ale nie š¾apka.

:19:19
To je sladký cukríèek.
Taká je moja Reesey.

:19:23
Nech a nemätie
:19:25
jej pracovný kostým.
:19:27
V posteli je to draèica...
:19:29
To je prive¾a informácií.
:19:31
Hej, len aby si vedela.
:19:33
Na druhej strane,
:19:34
mᚠbaby na videu
:19:36
s odhalenými prsiami
:19:38
a ich vytrèenými zadkami
:19:39
spod šiat.
:19:41
Rád ich upozoròujem,
:19:43
že sú ako zlatíèka Cyndi Lauperovej.
:19:45
Ide im len o zábavu.
:19:48
Neprekrúcaj to.
:19:49
Tiež sa k tomu prikláòam.
:19:51
Zabudla som,
že by mužovým najlepším priate¾om

:19:53
znamená objavi sprostý a jednoduchý
:19:54
spôsob ich poh¾adu na ženy.
:19:56
No, takí muži sú,
sprostí a jednoduchí.

:19:58
To je problém všetkých žien.

prev.
next.