Buying the Cow
Преглед.
за.
за.
следващата.

:19:31
О, господи. Това беше светлината.
:19:34
Това усети на летището.
Отново ти се случи.

:19:36
Трябва да го направя.
Ще го направиш ли?

:19:38
Вече си го правил,
пак ще го направиш. Хайде!

:19:41
Ще го направя. Ще го направя.
Можеш ли? Можеш ли?

:19:46
Не я оставяй да си отиде.
:19:53
-Къде отиде? Къде е момичето?
-Какъв е проблемът ти?

:19:57
Тръгна си, лайнар такъв.
:20:06
Чудак.
:20:10
Чакай! Спри! Спри!
:20:13
Спри! Чакай! Не тръгвай! Недей!
:20:28
Агенция Сродни души. Кажете?
:20:30
Искам да дам обява.
:20:33
Можете ли да говорите по-високо?
:20:35
Лична обява.
Искам да дам лична...

:20:44
Ало? Чувате ли ме?
:20:47
Ало?
:20:49
Извинете. Изпуснах слушалката.
Ето ме. За първи път го правя.

:20:56
Добре. Ето текста.

Преглед.
следващата.