Buying the Cow
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:00:23
Existuje staré pøísloví:
:00:25
"Proè kupovat krávu,
když mùžeš mít mléko zadarmo?"

:00:29
To je fascinující filozofická otázka,
manželství versus sex.

:00:33
Když uvažuješ o tom prvním,
:00:35
urèitì ti to pøísloví pøipomene známý,
:00:37
který si užívá vrchovatì toho druhého,
nebo to alespoò tvrdí.

:00:42
Mimochodem, je to nesmysl.
:00:45
Tak podle tebe to je nesmysl?
:00:50
- Jo.
- To tedy není.

:00:52
Myslím, že po pìti letech mám právo
se o tom zmínit.

:00:56
Tak to probereme.
:00:57
Ale nemusíš odcházet
a dávat mi ultimátum.

:00:59
Nepoužívej to slovo. Nesnáším ho.
:01:03
Já taky, ale jak jinak tomu mám øíkat?
:01:07
Termín.
:01:45
Jsem trošku nerozhodný.
:01:46
Kvùli tomu mi snad ještì nemusíš
dávat nùž na krk.

:01:49
- Promiò.
- Nepøehánìj.

:01:51
Proto beru tu novou práci.
:01:53
Budu 5 000 kilometrù daleko.
Tak jaký nùž na krku?

:01:55
- Neøíkejte to slovo!
- Sakra.

:01:59
Pøiznej, že mi tím transferem dáváš
ultim... Totiž termín.


náhled.
hledat.