Buying the Cow
prev.
play.
mark.
next.

:14:02
Nu! Eºti inutil!
:14:07
- Ce-a fost asta? Nu poate face asta.
- De fapt, cred cã poate.

:14:10
Vrea sã iau o decizie importantã,
:14:12
ºi voi respecta asta.
:14:13
Nu. Ceea ce vrea e sã
o ai prin apartament...

:14:16
ca un vierme retardat.
Oricum, pe cine pariezi?

:14:20
- 5 dolari pe Thonga.
- Pariez pe ãla cu musculos.

:14:24
Profitã de mizeria în care te afli,
sperând cã o sã stai singur...

:14:30
Cred cã a durut.
:14:31
ªi aºa, prietene, iei o decizie.
:14:36
Vrei sã iei o decizie ca lumea?
:14:38
Ridicã-þi fundul ºi ieºi
sã vezi cum e afarã.

:14:40
Intrã în joc.
:14:42
În joc? Adicã sã merg în cluburi
de elitã cu tine?

:14:45
Nu. Cu mine ºi cu Jonesy.
:14:51
Am probleme serioase cu zicala...
:14:54
"De ce sã cumperi vaca,
dacã primeºti lapte gratis?"

:14:59
În primul rând,
femeile nu sunt vaci.

:15:02
Adicã nu sunt aºa generice.
:15:05
De fapt, cred cã majoritatea
oamenilor admit cã

:15:07
o vacã e vacã ºi e vacã.
Cu o femeie nu e la fel.

:15:12
Ar fi mai bine dacã ar fi aºa.
:15:21
- Bunã, Mikey.
- Mã scuzaþi?

:15:27
Scotch.
:15:28
- Tare.
- Da, ocupat.

:15:31
- Mulþumesc.
- Mã scuzi.

:15:34
Ai fi putut sã mã ajuþi.
:15:36
O bere pentru colega.
:15:41
Mulþumesc. Hei, amice îmi pare
rãu dar trebuie sã plec.

:15:44
- Hei, mãgarule, ce-i cu tine?
- De fapt n-ar trebui sã mai bei.

:15:47
- De ce? Abia am venit.
- Pentru cã mã duci acasã.

:15:50
- Dumnezeule.
- Dumnezeule.

:15:59
- Bunã.
- Îþi fac cinste cu ceva?


prev.
next.