Buying the Cow
prev.
play.
mark.
next.

:16:01
- De fapt cred cã voi pleca.
- Doar nu te-ai cãsãtorit?

:16:05
- Nu încã. Totuºi grãbeºte-te.
- Încã un rând.

:16:08
- Mikey a venit?
- Da.

:16:12
Cum a jucat?
:16:14
De fapt cred cã a folosit strategia
"Eºti nimeni pentru mine".

:16:20
Nu eºueazã niciodatã.
:16:23
- Þi-e dor de ea?
- Glumeºti?

:16:27
Când sunt între atâtea femei valabile?
Mai mult ca niciodatã.

:16:31
ªtiu sentimentul, dar ºi mai ºi.
:16:34
Imagineazã-þi cã te simþi astfel aici,
fãrã sã ai cui sã-i duci dorul.

:16:41
Ce faci?
:16:45
Mergem?
:16:48
Deci ai avut o conexiune cu cineva,
:16:51
ai vãzut lumina în aeroport,
:16:53
ºi 10 ani mai târziu încã
îþi sãlãºluieºte în minte.

:16:55
A fost important.
M-a marcat la un anumit nivel.

:16:58
E chiar aºa de rãu?
:16:59
E rãu dacã te împiedicã
sã te cãsãtoreºti

:17:01
cu o femeie atractivã,
inteligentã ºi majorã.

:17:04
Dacã e undeva acolo?
Nu sunt dator faþã de mine...

:17:07
sã-ncerc sã o gãsesc?
:17:08
Cauþi imposibilul.
:17:10
- Uite-o.
- Femeia umbrã?

:17:14
Ea e imposibilul?
:17:16
E un mit. Femeia perfectã.
:17:20
O fantezie de-a noastrã.
:17:22
Îi scoþi faþa din umbrã,
ºi înceteazã sã mai fie perfectã,

:17:26
pentru cã devine realã.
:17:33
- Ce sunt toate prostiile astea?
- Studii de piaþã.

:17:38
O asigurare pentru cel ce
a venit cu campania asta de rahat.

:17:42
Dacã conving un grup de oameni,
:17:44
cã o pozã cu un fotomodel
ce suferã de anorexie,

:17:46
îi face sã cumpere o pereche de blugi,
:17:49
atunci mi-am fãcut meseria.
:17:51
Ciudatã meserie.
:17:54
ªtiu. Dar aºa e în modã, nu?
:17:56
De ce nu te muþi aici?

prev.
next.