Buying the Cow
prev.
play.
mark.
next.

:32:02
Crezi cã Amy va muºca momeala?
:32:04
- Credeam cã e flacãra lui Dave.
- A fost demult.

:32:08
La naiba!
Pariez cã aº fi avut-o.

:32:11
Crezi cã ar fi ieºit cu prietenul
tãu cel mai bun?

:32:13
Da, ar fi fost bombã.
:32:15
Fii sigur.
:32:16
Deºi sunt singur cã
nu era aºa sexy atunci.

:32:24
- Arãþi incredibil.
- Mersi.

:32:29
De ce e aºa greu sã-mi
dau seama ce vreau?

:32:33
Dacã eºti la fel ca toþi oamenii,
:32:36
o sã descoperi la timpul potrivit
ceva ce meritã sã ai.

:32:40
Dã-mi halatul ãla.
:33:35
CAUT: SUFLET PERECHE
:33:36
Mi-a încercuit anunþul.
:33:57
Cutia poºtalã a agenþiei
Quick Match nr. 247.


prev.
next.