Buying the Cow
prev.
play.
mark.
next.

:47:03
Nu poate fi uºor.
Mai ales acum.

:47:07
Ce vrei sã spui?
:47:11
Mai bine ai suna-o tu.
:47:20
Haide, rãspunde...
:47:21
- Alo.
- Alo. Sarah?

:47:24
Eu sunt Amber, lucrez cu Sarah.
Sã-i transmit un mesaj?

:47:27
Trebuie sã ºtiu unde e?
:47:29
A plecat mai repede azi.
A avut o logodnã... o întâlnire.

:47:34
- Cu cine?
- Cine e?

:47:36
Prietenul ei, David.
:47:39
N-am ºtiut cã are prieten.
:47:42
Are.
:47:44
Îmi pare rãu, nu ºtiu cine eºti,
:47:46
dar þi-aº fi recunoscãtor,
dacã mi-ai spune cu cine...

:47:49
A ieºit cu Andrew.
Domnul Hahnem.

:47:54
- Domnul cum?
- Da, marele ºef.

:47:59
Sigur eºti prietenul ei?
:48:02
Adicã, ºtie cã eºti prietenul ei, nu?
:48:27
cât timp ai fost însurat?
:48:30
- 7 ani.
- Probabil e bine sã ai acea siguranþã.

:48:34
Eu sunt imaginea omului fericit
pânã la adânci bãtrâneþi.

:48:37
Dar siguranþa e un lucru subþire azi,
:48:39
mai ales într-o cãsnicie.
:48:41
E un lucru trist de la imaginea omului
fericit pânã la adânci bãtrâneþi.

:48:44
50% din cãsãtorii nu sunt sigure.
:48:45
Nu ai siguranþã decât în tine.
:48:49
Ceea ce vreau sã spun, Sarah,
e cã ai talent.

:48:52
Ai talent, Sarah.
Modelele tale sunt fantastice.

:48:56
Numai tu poþi decide ce vei
face cu acest talent.


prev.
next.