Buying the Cow
prev.
play.
mark.
next.

1:08:00
Poate uiþi de umbrelã,
poate nu.

1:08:03
Nu sunt semne importante.
1:08:05
Doar oportunitãþi întâmplãtoare.
1:08:10
Asta face soarta.
Restul depinde de noi.

1:08:14
ªi acum prin puterea pe care o am...
1:08:17
vã declar soþ ºi soþie.
1:08:22
Poþi sãruta mireasa.
1:09:04
Deci, eternul burlac a fost
primul care s-a însurat.

1:09:07
Nu cred cã voi înþelege
vreodatã bãrbaþii.

1:09:12
- Arãþi incredibil.
- Mersi.

1:09:16
Mã bucur pentru tine.
Sincer.

1:09:19
Mersi.
1:09:21
Au fost vremuri grele
în primele luni.

1:09:23
A fost foarte greu.
1:09:24
Apoi a trebuit s-o duc
pe Nicole la Urgenþã...

1:09:27
sã-i refacã stomacul,
ºi acolo era el.

1:09:31
Ne-am întâlnit privirile,
1:09:32
ºi am avut un sentiment
indescriptibil...

1:09:37
ªtiu. Nu-s prea fericit.
1:09:45
E minunat cã ai gãsit
pe cineva care te meritã.

1:09:49
Dar aº minþi, dacã aº spune,
cã nu-mi lipseºte prietenia noastrã.


prev.
next.