Buying the Cow
prev.
play.
mark.
next.

1:12:02
Mã întorc imediat.
1:12:03
Ce-i cu tine?
Arãþi ca atunci la restaurant...

1:12:07
Trebuie sã plec.
1:12:09
... zdruncinat.
1:12:29
- Taxi expres.
- Am nevoie de un taxi.

1:12:35
Doamnelor ºi domnilor,
acum Mike Hanson, cavaler de onoare...

1:12:37
vrea sã facã un toast pentru miri.
1:12:43
Mulþumesc.
1:12:46
Mulþumesc.
1:12:53
Multã lume nu mã cunoaºte,
1:12:55
dar am avut plãcerea de a fi...
1:13:00
colegul de camerã
al lui Tyler în colegiu.

1:13:03
Da, aºa e! Phi Lamb!
Cine-i bãiatul, Mikey!

1:13:09
Iar azi am privilegiul de a fi...
1:13:13
cavaler de onoare la nunta lui.
1:13:16
Am fost ºocat sã aud
cã se însoarã.

1:13:21
Dar dupã ce am vorbit cu el la telefon,
1:13:25
am început sã înþeleg.
1:13:27
Facem totul împreunã.
Miºcarea din ºolduri, ºtii?

1:13:30
Ceea ce fac aceºti doi oameni...
1:13:33
e cã se lasã conduºi...
1:13:37
de o realizare orbitoare.
1:13:40
Adevãrul pur.
1:13:42
Au stat în faþa tuturor
ºi ºi-au arãtat dragostea.

1:13:46
Nu ºtiu, dar când vezi atâta putere...
1:13:50
ºi curaj...
1:13:53
mã inspirã atât de puternic
încât nu pot exprima în cuvinte.


prev.
next.