Buying the Cow
prev.
play.
mark.
next.

1:15:01
De ce toatã lumea încearcã
sã-mi facã lipealã?

1:15:03
Nu va fi niciodatã "alesul".
1:15:05
Katie, te rog vino sã-l cunoºti.
1:15:18
Arãþi beton.
1:15:21
Bine, hai sã-l vedem pe tipul ãsta.
1:15:30
Aici erai, dragã.
1:15:32
- Katie, mã bucur cã ai venit.
- Mersi.

1:15:36
- Trebuie sã mergem. Limuzina e aici.
- Dragã, l-ai vãzut pe David?

1:15:40
Nu ºtiu. Cred c-a plecat cu Mike ºi Amy.
Nu i-am vãzut nici pe ei.

1:15:43
ªtii ceva?
Ar trebui sã-i lãsãm pe ei.

1:15:46
Te aºtept în faþã.
Trebuie sã mergem.

1:15:49
- E bine. Du-te.
- Nu, vii cu noi.

1:15:51
Nu. E ziua ta.
Nu-þi fã griji pentru mine.

1:15:54
- Eºti sigurã?
- Da. Du-te.

1:15:57
- Te iubesc.
- ªi eu.

1:16:03
Nu vreau sã pun
la îndoialã anunþul tãu,

1:16:05
dar haide, Mike,
nu ai fãcut-o niciodatã!

1:16:08
E logic.
1:16:09
Toatã viaþa am tratat femeile
ca pe niºte gunoaie de la distanþã.

1:16:13
Le-am folosit ca sã mã distrez.
1:16:16
Asta nu înseamnã cã eºti homosexual.
1:16:18
Te face idiot.
1:16:31
- Îmi pare rãu, aºtepþi pe cineva?
- Nu, urcã.

1:16:35
Un moment, ãla e taxiul meu.

prev.
next.