Buying the Cow
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

1:13:00
da sem na kolidžu delil sobo s Tylerjem.
1:13:03
Tako je! Bratovšèina Phi Lamb!
1:13:05
Kdo je glavni frajer? Ti si!
1:13:09
Danes
1:13:11
imam èast,
1:13:13
da sem njegova prièa.
1:13:16
Naj povem, da sem bil šokiran,
1:13:18
ko sem slišal, da se ženi.
1:13:21
Ampak po telefonskih pogovorih z njim
1:13:25
sem sèasoma dojel.
1:13:27
Vse sva poèela skupaj. Sijamska dvojèka.
1:13:30
Dojel sem, da se ta dva èloveka
1:13:33
prepušèata
1:13:37
zaslepljujoèemu odkritju.
1:13:40
Èisti resnici.
1:13:42
Pred vsemi, ki jih poznata,
1:13:44
sta razkrila svoji na novo odkriti osebnosti.
1:13:46
Ko pri svojih prijateljih
vidim tako moè in pogum,

1:13:53
me to navdahne na naèin,
ki ga komaj lahko izrazim.

1:14:02
Vidite,
1:14:04
èeprav me mnogi ne poznate,
1:14:06
ostali samo mislijo, da me poznajo.
1:14:08
Pravzaprav boste zdaj prviè
spoznali Mika Hansona.

1:14:13
Ime mi je Mike Hanson
1:14:16
in sem homoseksualec.
1:14:24
Hvala.
1:14:30
Nisva si bila ravno blizu.
1:14:35
Aplavz za mladoporoèenca, prosim.
Èestitam!

1:14:47
Glasba!

predogled.
naslednjo.