Changing Lanes
prev.
play.
mark.
next.

:01:58
Ovo æe biti soba za djeèake.
:02:01
- Glavna spavaonica?
- Djeèacima treba prostora.

:02:07
- Koliko im je godina?
- Stevenu je deset, a Dannyu sedam.

:02:10
- Sretna djeca.
- Sretan otac.

:02:52
- Je li sve... Ovo mi je prva kuæa.
- Doyle, dobit æeš zajam.

:02:57
- Ne znam da li sam pravilno popunio.
- Odobren ti je zajam.


prev.
next.