Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:03:02
- To je moja prva hiša in--
- Doyle, dobili boste posojilo.

:03:04
Nisem preprièan, èe sem
izpolnil vse pravilno.

:03:06
Je že odobreno. Imeli bomo
dokonèano do jutri.

:03:10
Pridite ob, recimo, 12:30,
in bomo podpisali.

:03:17
Kaj pa ti?
:03:19
- On je kupil vsa ta glasbila.
- Tako je.

:03:22
Ste vedeli, da je
on zgradil to dvorano?

:03:25
In galerijo...
:03:27
zavetišèe in bolnišnico
v Mehiki...

:03:29
in veliko drugih
resnièno èudovitih stvari.

:03:34
Sreèal sem Simon Dunnea
ko sem študiral.

:03:37
Pouèeval sem otroke
iz lokalnih šol--

:03:39
otroke, ki niso imeli
veliko sredstev.

:03:42
In ena od ljudi
s katerimi sem delal...

:03:44
je rekla, da bi njen stari oèe
rad pomagal otrokom potrebnim pomoèi.

:03:48
Njeno ime je bilo Mina Dunne.
:03:51
Pravzaprav, ona sedi tam.
:03:54
Tako smo šli moji prijatelji in jaz
do njenega starega oèeta in rekli...

:03:58
imamo otroke,
ki potrebujejo igrišèe.

:04:02
Potrebujemo tisoè dolarjev.
On je rekel, "Veste kaj.

:04:05
Ne dam vam
tisoè dolarjev,...

:04:09
da zgradite eno igrišèe.
:04:11
Dam vam pa 10,000, da jih zgradite deset.''
:04:14
In tudi smo.
:04:16
- Kako dolgo že igraš violino?
- Šest let.

:04:18
- Kaj pa ti?
- Poèutim se kot šampanjec.

:04:23
Razumem idejo
slavljenja.

:04:27
Vidim mehurèke v šampanjcu...
:04:31
kot nekaj dobrega in lepega.
:04:36
Ne kot del moje duše, ki izpuhteva...
:04:38
ampak-- ampak se dviguje...
:04:42
z--
:04:44
z zadovoljstvom.
:04:47
Kar želim povedati je...
:04:50
Ne želim šampanjca.
:04:53
Jaz sem šampanjec.
:04:59
Lepo je biti živ.
Hvala ker ste mi pustili se izpovedati.


predogled.
naslednjo.