Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:10:01
- Ne pustite me tako tukaj!
- Veè sreèe prihodnjiè.

:10:03
Veè sreèe--
:10:06
Hej, vi zapušèate
kraj nesreèe!

:10:47
Vaša Èastnost, žal mi je, da sem pozen.
:10:50
- Imel sem prometno nesreèo.
- Ali ste dobro?

:10:53
- Da, Vaša Èastnost.
- Je bil kdo poškodovan?

:10:56
- Ne, Vaša Èastnost.
- Potem pa g.Kaufman zaènite.

:11:02
Vaša Èastnost, od ustanovitve,
je bila fundacija Simona Dunnea...

:11:06
upravljana od g.Dunnea
in uprave upnikov,...

:11:09
ki je vkljuèevala tudi njegovo vnukinjo,
mojo stranko Mino Dunne.

:11:12
Po njegovi smrti,
je bila uprava razpušèena.

:11:18
Radi bi vedeli zakaj.
:11:22
Takšna so bila navodila
moje stranke, Vaša Èastnost.

:11:25
Zakaj bi on to naredil?
Ti ljudje so bili njegovi prijatelji.

:11:28
To so èudoviti ljudje,
ki imajo radi otroke in glasbo,...

:11:31
vendar niso usposobljeni upravljati
sto milijonov dolarjev veliko fundacijo.

:11:35
- Zato je podpisal--
- Vaša Èastnost, prosim.

:11:37
Obrnite se na sodišèe, svetovalec.
:11:39
Simon Dunne je podpisal
pooblastilno pismo, doloèil je...

:11:42
Walterja Arnella in Stevena Delanoa
kot edina upnika fundacije.

:11:46
Bil je star
in bil je izkorišèen.

:11:48
Ti si ga izkoristil, Gavin!
:11:51
Sedaj ga obtožujete kriminalnega dejanja,
ga.Dunne...

:11:53
to je sodišèe za pogojne obsodbe,
ne kazensko sodišèe.

:11:55
- Ali vaša stranka razume?
- Razume, Vaša Èastnost.

:11:59
Vaša Èastnost, nisem tukaj,
da bi razpravljal o mnenju drugih ljudi...


predogled.
naslednjo.