Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

1:20:20
Moral bi me pustiti notri.
1:20:22
Preveè si pomemben zame.
Pridi. Greva na sreèanje.

1:20:26
Ne, ne, ne.
Na enem sem bil vèeraj.

1:20:30
- To je bilo vèeraj.
- Dan za dnem kajne?

1:20:34
Da, dan za dnem
in naredi naslednjo pravo stvar.

1:20:37
Greva.
Sreèanje je ob 6:00.

1:20:40
"Bog, daj mi moè...
1:20:42
da, sprejmem stvari,
ki jih ne morem spremeniti."

1:20:56
To je izvrstna gesta,
ampak nepotrebna.

1:20:59
Nepotrebna je zato,
ker si že vložil...

1:21:03
pooblastilno pismo
na sodišèu.

1:21:08
Skladišèni kurir jo je dostavil
sodniku pred 17:00...

1:21:12
in sodni sluga jo je podpisal.
1:21:15
Tvoj dopis z opravièilom je bil skesan,
vendar absolutno profesionalen.

1:21:19
Vse je urejeno.
1:21:24
- Vložil si ponaredek.
- Govno.

1:21:26
Vložil sem kar sem moral.
Kaj se je zgodilo s--

1:21:28
Kar izginil si.
Èas je potekel.

1:21:31
Daj no.
Hudièevo si nas prestrašil.

1:21:33
Nisem vedel kaj naj naredim.
1:21:41
Torej si konèno udaril na dno?
1:21:46
Danes si skoraj ubil èloveka.
Jutri boš mogoèe šel do konca.

1:21:49
Nadaljuj z naslednjo napaèno stvarjo
in lahko boš zaèel novo religijo.

1:21:51
Preprièevanje treznih naj pijejo.
Ne govori jim...

1:21:53
naj ohranjajo drug drugega žive z upanjem.
1:21:56
Danes si videl, da vse kar je spodobno
skupaj drži dogovor.


predogled.
naslednjo.