Cheats
prev.
play.
mark.
next.

:16:04
lmam samo jedno pitanje:
gde su vam kese za dubre?

:16:24
Nešto je sumljivo.
:16:32
Mrtvi smo.
-Nismo mrtvi.

:16:37
Neko je ovde gore.
Ne razumem. On spava.

:16:55
Šta to radiš?
:17:00
Gde sam ja?
:17:01
Ti si na mom krovu.
U mojoj školi. U mojoj zgradi.

:17:04
On panici.
-On ne panici. Ojacava se.

:17:08
Jel možeš da mi pomogneš
da sidem, plašim se visine.

:17:14
Pomozi sam sebi.
:17:31
Ti! Ti si mi srušio krov.
U mojoj školi!

:17:34
Moj krov si srušio!
-Nisam.

:17:38
Video sam te.
-Nisam to bio ja.

:17:41
Ti, na krovu.
-Ne, nisam.

:17:45
Mora da si me pomešao s nekim.
:17:53
Možemo ceo dan ovde
da se raspravljamo,

:17:54
ali hajde da se složimo
da se ne slažemo.


prev.
next.