Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:08:01
- Žao mi je...
- Nemam kljuè.

:08:05
Molim te!
:08:10
Zdravo.
:08:29
Ne. Odlazi.
:08:36
Ostavi me na miru.
:08:38
Odri?
:08:40
Val?
:08:41
Val?
:08:51
- Prokleti aljkavac.
- Prièaš o lepoti.

:08:53
Reæi æu ti nešto o lepoti.
Ovo mesto je nekada bilo lepo.

:08:57
Svi su živeli ovde.
Svi koji su bili neko.

:09:02
Jebeno je odvratno.
:09:05
Povraæka je svuda.
:09:17
Nedostajao si mi.
:09:20
Mislila sam da se ne vraæaš.
:09:22
Gde si bio? Da li æeš ostati?
:09:26
Vidi ove...
:09:27
pesme.
:09:29
Ima ih na tone.
:09:36
Pilule za epilepsiju
:09:39
flašice, prazne, sve prazne.
:09:43
Ovog momka mora da je baš bolelo grlo.
:09:46
Ne veruješ mi, ali ti kažem,
:09:48
pre 40 godina, ovo mesto je bilo lepo.
:09:52
Još uvek jeste od spolja.
:09:54
Neki žabar iz Nju Orleansa ga
je sagradio za umetnièke tipove.

:09:58
Trebalo je da bude hotel za umetnike.

prev.
next.