Chicago
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:04:00
Trojitou karamelovou,
až ze San Francisca.

:04:05
Dávám si pozor na figuru.
Víš, to ten soud.

:04:11
Hej, si øíkala
že jsi byla dnes na výletì, ha?

:04:14
Bylo tam toho tak mnoho,
nemohla jsem to vše sledovat.

:04:20
Nìco ti povím,
mᚠskoro takové èíslo jako moje sestra.

:04:24
Vynikajícnì se dostaneš
do jejího kostýmu.

:04:26
Skuteènì?
:04:27
Ano, víš jen jsem pøemýšlela,
:04:29
když nás Billy dostane ven,
se vší tou publicitou

:04:33
by bylo pøirozené
kdyby jsme spolu vystupovali.

:04:36
Myslíš?
:04:41
Dámy a pánové,
Sleèna Velma Kelly a Beznadìj.

:04:48
Já a sestra
vystupovali jsme bez úspìchu.

:04:52
Já a sestra
jsme míøili až na vrchol.

:04:57
Já a sestra
...a je už týden pod drnem.

:05:02
Sestøièka je bohužel nebožtík.
:05:07
Vím, je to smutné,
ale fakt je jen fakt.

:05:13
A teï vše co zùstává, je ...
:05:18
perfektní...
:05:20
dvoj... vystoupení.
:05:24
Podívej na toto.
:05:26
Jen 2 lidé.
Jen 2 lidé.

:05:30
První, Já.
:05:34
Potom, Ty.
:05:38
A potom, My.
:05:42
Ale sama to neutáhnu.
:05:44
Ona.
:05:48
a Já.
:05:52
a My.
:05:56
Ale sama to neutáhnu
:05:58
Jak vypadá tvoje sestra?

náhled.
hledat.