Cypher
prev.
play.
mark.
next.

:29:03
Kapitaliseringen af disse uventet
høje afkast øgede egenkapitalen -

:29:09
- mere end
den forventede reallønsstigning.

:29:14
Det øgede bilsalg har betydet,
at fabrikkerne ikke kan følge med.

:29:21
Og skønt efterspørgslen efter
højteknologiske produkter øgedes, -

:29:26
- kom der i mange tilfælde
nye produkter endnu hurtigere.

:29:30
Produktionen af højteknologiske
produkter steg 50 procent sidste år.

:29:36
I forlængelse af denne stigning
øgedes den økonomiske nedgang, -

:29:44
- måske med stop i væksten til følge
omkring årsskiftet.

:29:48
Med den økonomiske nedgang
faldt egenkapitalen, -

:29:52
- især inden for højteknologi,
hvor forventningerne nedjusteredes -

:29:59
- med store tab
for nogle investorer til følge.

:30:03
Forbruget skulle ned, -
:30:06
- hvis økonomien skulle bedres
tillige med en afbalanceret vækst.

:30:14
Det er sandsynligt, at det fortsætter
med den stigning i energipriserne, -

:30:19
- som har afmattet erhvervslivet
og forbrugerens købekraft.

:30:23
Køb af varige forbrugsgoder og
investeringer faldt i fjerde kvartal.

:30:45
Lagersalg steg kun moderat,
og selv efter indgrebene i januar -

:30:52
- er risikoen stadig, at økonomien
ikke står mål med ydeevnen...


prev.
next.