Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:08
Bravo!
:29:13
Aptal bir dostum olmasýndansa akýllý bir
düþmaným olmasýný tercih ederim.

:29:48
Gidelim mi?

Önceki.
sonraki.