Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:37:03
Ne kadar doðru bir teþhis.
:37:07
Sadakat senin için
çok önemli mi?

:37:13
Benim için asýl önemli
olan baðlýlýk.

:37:16
Bana baðlý kalabilir misin?
Sana mý?

:37:20
Her zaman.
Güzel.

:37:22
Çünkü seni seviyorum panzôn.
:37:25
Frida...
:37:28
Kabul ediyorum!
:37:46
Ne kadar güzel bir gelin oldun.
:37:58
Ona sakýn dokunma!
Ona vuracaðýmý mý düþünüyorsun?

:38:01
Ýki kez boþanmýþ.
Tanrý bilir kaç çocuðu var.

:38:05
O bir ateist Guillermo.
:38:07
Sanýrým unuttun.
:38:10
Ben bir Alman yahudisiyim ve yine de
sen benimle evlendin.

:38:14
Evet. Ayrýca o bir komünist.
:38:17
Ýpoteðimizi kaldýracak kadar
cömert bir komünist.

:38:21
Bir fil ile bir kuðunun
evlenmesine benziyor bu.


Önceki.
sonraki.