Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:06:02
Ne olursa olsun, insanlarý tahrik ettin.
1:06:05
Ýdeallerine tutkuyla
baðlanmalarýný saðladýn.

1:06:08
Dünyadaki hiçbir sanatçý
bunu yapamazdý.

1:06:11
Yarýn gelip yaptýklarýný indirebilirler.
Ama yine de sen kazanmýþ olursun.

1:06:16
Buna cesaret edemez.
1:06:26
Diego.
1:06:38
Senyor Rivera
size son bir kez...

1:06:42
...durumunuzu gözden geçirmenizi
öneriyorum.

1:06:46
Görüþlerimden taviz vermem.
1:06:52
Bu durumda, ücretiniz burada.
1:06:55
Tam olarak ödeme yapýyoruz ama
artýk hizmetinize gerek kalmadý.

1:07:00
Bu benim resmim!
Benim duvarýmda.

1:07:03
Halkýn duvarý! Adi herif!
1:07:59
Diego, evimize dönelim.
Bu piçlerle savaþmalýyýz.


Önceki.
sonraki.