Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:09:19
Çalýþýyorum.
Görüyorum.

1:09:22
Sana öðle yemeði getirdim. Doktor ilk defa
daha çok yemen gerektiðini söyledi.

1:09:37
Diego!
1:09:41
Yeter!
1:09:43
Diego!
1:09:47
Diego, dur!
1:09:57
Lord Cholotl.
Karanlýklar Prensi.

1:10:02
Sen en iyi sanat eleþtirmenisin.
1:10:06
Bu ülkenin beni ne duruma getirdiðini
bir tek sen görüyorsun.

1:10:11
Diego, yardýma ihtiyacýn var.
1:10:22
Frida, neden Diego ve sen
ayrý evlerde yaþýyorsunuz?

1:10:25
Biz iki farklý insanýz ama
aþkýmýz bizi birleþtiriyor.

1:10:29
Bu nedenle aramýzda bir köprü var.
Yani köprü aþkýnýz mý?

1:10:35
Evet. Öyle de denebilir.
1:10:37
Peki neden köprü o kadar küçük?
1:10:43
Çalýþmýyor.
Hasta. Depresyon geçiriyor.

1:10:46
Bu ülkedeki insanlarýn katýra benzediklerini,
aptal olduklarýný söylüyor.

1:10:50
Onu geri getirdiðim için beni suçluyor.
1:10:53
Bu çok saçma.
1:10:55
Yine de ona sahip olduðun
için þanslýsýn.

1:10:59
Her geçen gün daha da
ümitsizliðe kapýlýyorum.


Önceki.
sonraki.