Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:29:27
"Devlet ve Devrim" adlý kitabýnda...
1:29:30
...Lenin, Karl Marx'ýn öðretilerinde
yer alan ve...

1:29:34
...sosyal demokrasi tarafýndan ortaya
koyulanlara benzeyen fikirleri çürütmüþtür.

1:30:14
Sosyal demokrasinin oradan alýyorum.
1:30:22
Frida!
1:30:28
Sana bahsettiðim kitap bu.
Bana ne düþündüðünü söyle.

1:30:32
Teþekkür ederim.
1:30:35
Bir saate kadar dönerim.

Önceki.
sonraki.