Frida
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:44:04
Topallayan bir köpeðe ve bir kadýnýn
göz yaþlarýna asla inanmamalý derler.

1:44:10
Yanýlýyorlar.
1:45:29
Cristina!

Önceki.
sonraki.