Friday After Next
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:01:00
PÁTEK 3:37 ŠTÌDRÝ VEÈER
:02:05
Sakra, Day-Dayi.
:02:09
Všechno seberu.
Jeden, dva, šup tam. Tøi.

:02:13
Jak øekli, tak udìlali.
:02:28
To je ale hnusný dítì.
Má místo ksichtu prdel.

:02:32
Já bych si pøál
dvì tlustý štìtky a pytel hulení...

:02:37
a dva pytle èipsù,
který bych dal tìm kurvám.

:02:42
Co to...?
:02:43
Sakra, maj tu vykradeno.
:02:45
Ani vánoèní šunka. Nic.
:02:49
To mì poser.
:02:51
Pøál bych si dvì štìtky,
co vonìj jako cheeseburgery...

:02:54
a Cheeco by si je volízal...
:02:55
a zásobu hajzlpapíru
na dva roky.

:02:58
Jo, velký kulový. Jo, kotì.

náhled.
hledat.