Friday After Next
prev.
play.
mark.
next.

:11:01
E da! Kad naðemo tog "Božiènjaka"...
:11:04
Što želite da mu napravimo?
:11:07
...da mu slomimo rebra,
razbijemo glavu...malo izbijemo oko...

:11:10
Razbijte mu glavu! Prebite ga na mrtvo ime...
:11:13
...Malo mu izbijte oko...i slièna sranja...
:11:15
I oko?...
:11:16
Kažem vam, nabijte mu kišobran u guzicu!
:11:21
Ovo je policajac Brian Dicks,
:11:22
...a ja sam Alvin Hole,
javit æemo vam kako napredujemo.

:11:28
Policajci A. Hole (Šupak) i B. Dicks (Vel`ki kurac) ?!
:11:30
Zvat æemo vas.. ako išta naðemo.
:11:33
Obožavam tu murjaèku akciju!
:11:42
I da...imate hrpu pseæih govana tamo na krevetu.
Rješite si to.

:11:45
Sretan Božiæ!
:11:49
Koji se kurac ovdje dogaða?
:11:52
Sretni blagdani, gðica. Pearly!
:11:54
Policija juri iz i u zgradu....
:11:56
Koji se kurac ovdje dogaða???
:11:58
Neka budala nam je provalila
u stan jutros i sve nam drpila!

:12:01
Morali smo zvati murju!
:12:03
Nadam se da nije drpio i stanarinu,
jer me zavlaèite i izbjegavate ...

:12:07
...3 tjedna i danas ste vas...
:12:13
...dvojica dolijali i ima da sve iskeširate.
:12:15
Zašto uvijek dolazite ovdje srati i...
:12:18
...maltretirati nas ...- S tom dlakavom pièkom...
:12:20
Stalno dolazite ovamo s tom smrdljivom pizdom...
- Vi ste samo domarka...

:12:27
I sredit æu da izbace vaše jadne guzice na cestu...
:12:30
...ako vas dva pedera danas ne platite stanarinu!
:12:32
...Sredite vi sebi radije te brèiæe!
:12:34
Ne brini se ti, pizdo, za to...znam da neki to vole!
:12:36
Siðite vi dolje, jer neæete nikoga izbacivati!
:12:40
Nikoga...osim ako nemate iza sebe cijelu...
:12:42
... jebenu vojsku...
- Ne trebam nikakvu vojsku, pametnjakoviæu!

:12:46
Moj sin, Damon, je upravo...
:12:47
...kod kuæe. - Damon??!!!??
:12:50
Imao sam noænu moru o toj budali sinoæ!
:12:53
Day Day!!!
:12:55
Craig!!!
:12:59
Koji od vas dvije pièkice
pere moje bokserice veèeras?


prev.
next.