Friday After Next
prev.
play.
mark.
next.

:24:01
Hej, prijatelju??!!
:24:03
Pa, koji ti je kurac?
- Sorry, prijatelju èista reakcija!

:24:05
- O.K. - Šta je momci? Èujem da tražite posao!
:24:09
- Èujte samo jedno pitanje! - O.K.
:24:11
- Kad dobivamo svoje pljuce?
:24:13
Ma kakve pljuce?
Vi ste Top Flight goloruko osiguranje!

:24:16
A walki-talkiji? - Ili bar bljeskalice?
:24:21
Ak` naðem koju trebu iza da je bljesnem!
:24:25
Ma vi ste opjasni momci! Ne treba vam nijšta!
:24:29
Æe da vam trejba samo ovo!
:24:31
Æe da bude probljema, æeš da pušeš O.K.?
:24:36
Pizda mu materina, Craig!!!
:24:39
Mož... ovd..još...krafn..mljm.. - Molim!
:24:41
Vidite! Vrlo dobra reajkcija!
:24:44
Spremni za obiljazak?
:24:45
Daj mi puža! Ma, daj mi dva! ... Zadrži muhe!
:24:48
Ajmo brže! Bez zaostajanja! Jen, dva, jen, dva...
:24:52
Bilji ste ovdje puno puta
pa æemo da budemo kjratki i sljatki!

:25:01
Ovo je moja restaorjan!
Holly Molly Donat Shop!

:25:03
Ponavljaj sa mnjom!
Holly Molly Donat Shop

:25:07
Holly Molly Donat Shop! - Jako dobrjo!
:25:09
Za ovo svaki dan imajš besplatna krafna!
:25:14
Idemo djeèki!
:25:17
Ovðe je "CHROME-DOME".
:25:20
Ako imaš auto, oni imaju alu-feljge!
:25:21
Ovo je vaš posa` "BROS BAR-B-Q"
:25:29
A ovo je nova ljokal "PIMP`S & HO`S"...
:25:34
...prodava neka sjajna obljeka ilji sljièno...
:25:36
Ideš!!!! Koja je to?
:25:38
O to je Donna, vljasnikova cura!
:25:43
On je neka nepoznata faca èudne obljeke...
:25:46
...alji veljika faca... tretira je kao smjeæe...
:25:50
...alji bi ja voljio da bude jedna od mojih žena!
:25:52
Kvragu, èovjeèe, koliko ti to imaš žena?
:25:54
Ja? 12, prijatelju i to same nakaze!

prev.
next.