Friday After Next
prev.
play.
mark.
next.

:52:02
Da, prijatelju!
:52:03
Kad ih vidiš...prenesi im ovo!
:52:08
Upomoæ! Netko! Biljo tko!
:52:13
Si vidil kaj su napravili Molly-u?
:52:16
Da! - Prebit æe nas, kad nas vlove!
:52:18
Zato nas ne buju vlovili!
:52:21
Idemo!
:52:25
Kam su otišle one budale
od rent-a-policajaca?

:52:29
Kaj buljiš?
:52:32
Skoèimo na Molly-ev auto!
:52:34
Frka me je! - I mene! Idemo!
:52:41
Jebeš ovo!
:52:43
Neæu najebat zbog ovakovog posla!
- Kak` si danas pametan!

:52:52
Ovuda!
:53:01
Kvragu!
:53:04
Neka netko pozove hitnu!
:53:08
Molly ko je tebe prebio?
:53:11
Kako si dobro primjetio!
:53:12
Gdje ste bili?
:53:14
Na ruèku! - Da bi poslije pazili na sve ovo!
:53:18
Vi ste njupali dok su mene šutali!
:53:23
Vi bi trebali biti èuvari, ha?
:53:25
Pa jesmo! - Mi smo èuvari!
:53:29
E pa niste! Obojica ste dobilji otkaz!
:53:31
Ma koji kurac?
:53:35
Pa tek ste nas zaposlili!
:53:38
Hoæete se mljatiti?
:53:44
Prebi ga tata!
:53:48
Ajde, daj fuækaljice!
:53:56
Odlazi odavde! I gurni si zviždaljke u šupak!

prev.
next.