Friday After Next
prev.
play.
mark.
next.

1:14:11
Ni`ko ne bu mene jebal!
1:14:14
Ne uništavajte mi zelenjavu!
1:14:36
Pokaž` te se!
1:14:40
Iduæi put gaðam u jaja, ne noge!
1:14:49
Prolaz!
1:15:25
Ulovi tog smrada!
1:15:32
Ajmo!
1:15:37
Bockajte ga!
1:15:50
Znam da ste `nutra!
1:15:58
Di ste travokradljivci!

prev.
next.