Friday After Next
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:00:13
Yýlbaþý'ndan önceki geceydi.
:00:16
Ve herkes evindeydi.
:00:19
Yaratýk bakýyordu..
:00:21
Bir fare bile yoktu..
:00:54
Cuma 03:37 Yýlbaþý'ndan bir gün evvel

Önceki.
sonraki.