Gangs of New York
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:01:08
Jednoho dne to pochopíš.
:01:19
Nìco jsem si z toho zapamatoval.
:01:21
A zbytek jsem
si vzal ze snù.

:01:30
Archandìl, svatý Michael
ochraòuj nás v bitvì.

:01:33
Buï naším ochráncem.
:01:36
Pøed nástrahami
a ïáblovou zlobou.

:01:42
Synku, kdo je to?
:01:43
Svatý Michael.
:01:44
Kdo je to?
:01:45
Svatý Michael.
:01:46
A co udìlal?
:01:47
Vyhnal ïábla z ráje.
:01:50
Hodný chlapec!

náhled.
hledat.