Hae anseon
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:26:04
Jednotka 3, vstávat!
:26:06
Hejbnìte zadkama,
zaèíná služba.

:26:12
Kde mám uniformu?
:26:15
Kde mám boty?
:26:24
Vojíne Kime, kdo nám mohl vzít vìci?
:26:31
Mohl to být vojín Kang?
:26:37
Moje zbraò! Sakra, poèkej.
:26:46
To je v háji. Co mám dìlat?
:27:14
Vy idioti!
:27:17
Kde jste nechali mozky?
Jak mùžeš ztratit zbraò?

:27:21
Vy kreténe! Èemu je tady uèíte?!
:27:25
Vstaò, idiote.
:27:29
- Kdo to k èertu mohl vzít?
- Já myslím, že to vzal Kang Han-chul.

:27:33
Ten zkurvysyn s námi pìknì vyjebává.
:27:36
Kurva. Dokud tu zbraò nenajdeme, nebude to nikdo hlásit.
:27:41
- Držte to v tajnosti, jasné?
- Ano, pane!

:27:45
A Ty myslíš, že tu moji zbraò vážnì ukradl vojín Kang?
:27:50
On by na nás nevystøelil, že ne?
:27:55
- Neslyšel jsi nìco?
- Co?


náhled.
hledat.