Hollywood Ending
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:12:01
Nemùže si porouèet.
:12:04
Skonèil pøed lety.
Toèí jen blbiny. Nekritizuju!

:12:12
Mám ho z toho tahat
za svoje prachy?

:12:18
Je dobrý režisér. Mìl smùlu.
:12:21
Všechno si zavinil sám!
:12:25
Uvažuj mediálnì. Waxman
po letech toèí pro Galaxii!

:12:30
-A když film zkazí?
-Nezkazí.

:12:35
Protože ho vèas vyrazím.
Nìjaké "cinéma varieté" nestrpím.

:12:41
-Vérité.
-Rozèiluješ se pøedèasnì.

:12:45
-Zvládne to ze všech nejlíp.
-Uvidíme.

:12:55
-Nebuï tak nervózní.
-Nejsem. Jsem napjatý.

:12:59
Pøi nervozitì si koušu nehty.
Pøi napìtí popotahuju límeèek.

:13:05
-Chovej se profesionálnì.
-Ten chlap mi pøebral ženu.

:13:11
Pøed lety bych pro nìj netoèil.
Teï jdu na konkurz.

:13:18
Pro ten film bych vraždil.
Ale nejradši právì jeho.

:13:23
-Co to bereš?
-V autì jsem vzal modrej prášek.

:13:27
Ten byl na uklidnìní
a zèásti na povzbuzení.

:13:30
Tak jsem vzal další na uklidnìní.
:13:34
Teï na tu poradu
se zase povzbuzuju.

:13:40
Výbornì.
:13:42
Ten další prášek
je proti zmoknutí.

:13:48
-Ellie!
-Ale, ráda tì vidím.

:13:52
Ahoj, Vale.
:13:55
-Ale, jak se máš?
-S Halem se znáte.


náhled.
hledat.