Hollywood Ending
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:16:02
Vyvrcholení nastane moc brzy.
Má být až po pøelíèení.

:16:10
Taky jsem to øíkal.
:16:13
A Bennyho natoèíme
ruèní kamerou, ne steadycamem.

:16:20
Neklidný pohyb
bude odrážet jeho nitro.

:16:24
-To se mi nezdá.
-Tøeba to pùjde steadycamem.

:16:28
-Nenatoèíme film v èernobílé?
-Proè?

:16:35
-New York je èernobílý.
-To ne.

:16:40
Moc umìlecké!
:16:43
-Má nìkdo aspirin?
-Zkus prášek od mého bylinkáøe.

:16:48
Zvládnu ten film.
Mám pro nìj cit.

:16:52
Šla by k nìmu hudba
od Colea Portera.

:16:55
My to ještì probereme.
:16:59
Jednáme s více režiséry.
Dáme Vám vìdìt.

:17:02
-Nebo Berlinova hudba...
-Probereme to.

:17:08
Tohle je pøesnì námìt
pro Vala Waxmana.

:17:11
-Ozveme se.
-Nemáte xanax?

:17:14
-Taky beru zantac na vøedy.
-Xanax je na nìco jiného.

:17:18
Mùžu na moment?
:17:24
Promiò, Vale.
Ráda jsem tì zase vidìla.

:17:29
-Ty chodíš k bylinkáøi?
-Je geniální.

:17:32
Leda v Beverly Hills.
V New Yorku by mìl IQ pod prùmìr.

:17:42
Døív hráli
deset zahranièních filmù týdnì.

:17:46
-Italské, francouzské...
-ltalské filmy miluju!

:17:50
Val Waxman. Nìjaké vzkazy?
:17:55
Urèitì?
:17:59
Podívejte se na mou koèku!

náhled.
hledat.