I Spy
prev.
play.
mark.
next.

:23:02
Înþelegerea este, mergem la 8,
ºi îl trezesc pe pilot.

:23:06
Bine, atunci lasã avionul sã se prãbuºeascã.
Lasã-l sã se prãbuºeascã.

:23:09
ªtii cursa pe care tocmai am fãcut-o?
Fii pregãtit pentru o cursã adevãratã.

:23:12
Sunt pregãtit sã mor, baby.
Sunt Kelly Robinson.

:23:15
Moarte? Cam asta simt eu
despre moarte. Dã-i drumul. Prãbuºeºte-l.

:23:24
Asta-i nebunie.
Trezeºte omul acum.

:23:26
-Ne-am înþeles?
-Da. Doar trezeºte omul!

:23:31
-Hei, Ken. Nu se va trezi.
-Se va trezi. Va fi bine.

:23:35
-Deci tu eºti pilot tot timpul?
-Pot zbura un pic.

:23:39
Bine, vãd cum va merge asta.
:23:41
Nu vin la nici o petrecere la 8:00.
Þi-am spus 11:00. Uite-aici ochiul tãu.

:23:45
-Hei, fii atent cu aia.
-Hei, pe naiba.

:23:47
Dacã strici ceva în avionul meu,
dacã ceva din avionul meu este stricat...

:24:05
Ai probleme, T. J.
:24:11
Oh, Doamne.
:24:16
Nu a fost vina mea, man.
A fost Mission Man.

:24:19
Eu cobor jos! Nu, noi în
subsol. Eu voi urca sus.

:24:23
Ai 5 minute sã-mi faci rost de
cel mai scump apartament...

:24:27
... sau altceva, T. J! Sau altceva!
-Sau altceva ce?

:24:30
Nu ºtiu ce altceva, pentru cã
nu gândesc bine sub pamânt.

:24:34
Dar orice ar fi, va fi rãu!
Sã-þi spun ceva.

:24:38
Eºti în cãdere. Când vei fi
înapoi în St. Louis, vei prãji peºte.

:24:42
Acum, mai fã o mizerie de-asta
din nou. Aºtept.

:24:45
Te rog mai fã o datã asta. Doar te rog.
Încã o datã.

:24:48
Încã o datã. Vã rog lãsaþi-l sã
mai facã o datã.

:24:53
Oh, Doamne.
:24:56
Hei! Cum este camera?
:24:59
Camera mea este bunã. Oh, am spus
11? Voiam sã spun 12. Poate.


prev.
next.