I Spy
prev.
play.
mark.
next.

:26:01
-Nu. Vino aici o clipã.
-Poftim.

:26:04
-Ce e cu tine?
-Ce faci?

:26:06
Nimic. Dar dacã o laºi sã plece
din mâna mea...

:26:09
... voi trece peste
ºi voi tabaci fundul ãla.

:26:11
Tu eºti spion în momentul ãsta.
Nu te pot lãsa sã pleci...

:26:15
... cu o femeie strãinã unguroaicã.
:26:17
Sunt Kelly Robinson. Sã plec
cu o femeie strãinã e ceea ce fac eu.

:26:20
Vezi-þi de treburile tale.
O searã plãcutã, bine?

:26:23
-Sunt doar gelos.
-ªtiu, dar ea a ales Kelly.

:26:27
Voi marca odatã pentru tine, bine?
:26:29
-Vezi dacã are o surioarã.
-Dacã-i aºa, vom fi trei.

:26:34
De ce nu te duci sã vezi oraºul?
Cum spuneai cã te cheamã?

:26:37
-Ai de gând sã strigi asta?
-Aº striga numele tãu dacã aº ºti care este.

:26:42
Am avut câteva situaþii interesante
în care...

:26:45
-Ce s-a întâmplat?
-Fata a încercat sã depunã plângere...

:26:51
Hei, mergi mai încet!
Am o doamnã aici.

:26:57
Hei, asta-i o modã serioasã pe stradã.
:27:01
Ce e, man?
Ce-i povestea asta?

:27:06
De cât timp lucrezi pentru
guvernul american?

:27:10
-Eu lucrez pentru Kelly Robinson.
-Era un agent BNS în avionul tãu.

:27:13
-Nu ºtiu.
-Cine era?

:27:15
-Aþi citit romane de spionaj.
-Poate ar trebui sã-i tãiem penisul.

:27:19
Sã-mi tãiaþi penisul? Ce s-a întâmplat
cu "fiþi duri cu tipul"?

:27:24
-Tãiaþi-l
Aºteptaþi o clipã!

:27:26
Nu veþi tãia penisul nimãnui!
Vã voi rãspunde la toate întrebãrile, dar...

:27:30
-Cine-i agentul?
-Nu sunt sigur dacã el este agent.

:27:33
-Cine-i agentul?
-Nu ºtiu dacã este agent sau nu!

:27:37
-Este de 5 picioare 9. Pãr blond...
-Numele lui?

:27:41
Nu-s sigur, dar el este foarte supãrãtor.
Este cu siguranþã un agent BNS.

:27:45
Numele lui?
:27:46
Toþi aveþi cuþitele ºi pistoalele
îndreptate cãtre mine, aºa cã m-am blocat!

:27:50
Are unul din numele alea de albi.
Alan sau...

:27:53
-Daþi-i jos pantalonii.
-De ce sã-mi daþi jos pantalonii?

:27:56
Vã rog, nu tãiaþi penisul lui Kelly Robinson.

prev.
next.