I Spy
prev.
play.
mark.
next.

:52:00
Dã la o parte toate misiunile îndeplinite.
:52:06
ªi tu ºi cu mine suntem la fel.
:52:08
-ªtii despre ce vorbesc?
-Da, ºtiu. ªtiu. Eu sunt tu.

:52:11
-Nu, eu sunt tu.
-Da, asta am vrut sã spun.

:52:15
Suntem gemeni.
:52:21
Oh, sunt îndrãgostit de
Rachel de ani de zile.

:52:24
Doar iubesc puterea ei.
:52:27
ªi este sexi...Ai vãzut
felul în care m-a aruncat la o parte.

:52:30
A fost de parcã eram un nimic.
Doar o femeie puternicã.

:52:33
ªtii ceva? Îþi voi spune eu ce.
Dacã simþi asta faþã de o fatã...

:52:37
... atunci trebuie sã te porþi în consecinþã.
-Oh, asta fac.

:52:40
Vezi cum este când încerc
sã vorbesc cu ea.

:52:42
-Tu trebuie sã...
-Mã scotocesc dupã mine...

:52:44
Vãd, dar trebuie sã schimbi asta.
:52:46
-Fii cinstit. Suntem în canalizare.
-Hei, N-am de gând sã te mint. Ce?

:52:50
Nu am tactul necesar,
acel ºarm diavolesc.

:52:54
-Te-am vãzut, ªi nu am aºa ceva.
-Mã rog sã fie altfel. Îmi displace.

:52:57
Nu, n-am de gând sã stau aici
ºi sã ascult asta...

:53:00
Sparge-l, sparge-l.
Tu chiar ai tact.

:53:03
Doar cam trebuie sã-l eliberezi.
:53:06
Elibereazã-þi tactul.
:53:12
Nu ºtiu.
:53:14
Ba ºtii, dacã ai uitat cumva, asta este o
canalizare, e un fel de loc frumos.

:53:30
Mulþumesc Doamne! Ce s-a întâmplat?
Am crezut cã voi doi sunteþi morþi

:53:34
-Oamenii lui Gundars ne-au împins aici.
-V-au vãzut?

:53:36
Nu. Ai urmãrit semnalul stiloului?
:53:38
Este la palat.
S-a mutat pana la 1:30...

:53:40
... ºi de atuci este în dormitor. Nu prea lucreazã cu noi.
:53:43
Anunta-ne Jim când se miºca stiloul.
:53:46
Avionul este încã în Budapesta,
dar afacerea este pe cale sã se incheie astãzi.

:53:49
Bob, adu un elicopter.
:53:51
Verifica fiecare acoperiº, parcare,
ºi loc de joaca din oraº.

:53:55
UV, infrarosii, foloseºte tot ce ai.
:53:58
Lucram la asta.

prev.
next.