I Spy
prev.
play.
mark.
next.

1:28:12
Unde pleci?
Þi-ai uitat bãutura.

1:28:15
Alex, ce mai faci?
1:28:17
-Doamne!
-Am venit pregãtit de data asta.

1:28:19
Deºtept.
1:28:20
Unde plecai?
Înapoi.

1:28:22
Ai crezut
cã vei ajunge departe?

1:28:24
Ai crezut cã îl poþi face
pe Kelly Robinson sã parã un prost?

1:28:26
Când va fi parada mea, îþi voi
lega fundul în faþa unei mulþimi.

1:28:30
Alex?
1:28:33
Ce ai zice de un filaj în
Grecia pentru douã sãptãmâni?

1:28:36
-Filaj?
-Da.

1:28:39
Douã sãptãmâni?
1:28:42
Hei! Rãspunsul este nu încã.
1:28:44
ªtiu. Doar îmi imaginam
pentru o secundã. Nu ar fi nici o frumuseþe...

1:28:48
Ai vorbit prea mult. Spune-i nu.
Începi sã pierzi prin asta. Nu!

1:28:51
-Nu.
-De fapt, spune, "La naiba, nu! "

1:28:53
-La naiba, nu.
-La naiba, nu, târfã!

1:28:56
Scuze.
Vraja s-a risipit.

1:29:01
Ei bine, bãieþi, mã bucur bãieþi cã
aþi apãrut pe prima paginã în ziar.

1:29:04
-Ce înseamnã asta?
-Întotdeauna trebuie sã aibã ea ultimul cuvânt.

1:29:07
Întotdeauna are de spus ceva prostii, huh?
1:29:09
Despre ce vorbea, prima paginã
a ziarului? Nu a fost nici un ziar...

1:29:13
Ãla este Carlos?
1:29:16
-"Superspioni eroi au dejucat..."
-Carlos a fost bun.

1:29:18
-Noi suntem eroii acelei zile!
-Este asta o paradã?

1:29:21
Da! Uitã-te la spectacol
ªi la lux ºi rahat!

1:29:24
Asta-i parada mea!
El mi-a furat parada!

1:29:26
-Nu ºtiu ce sã spun.
-Eu ºtiu ce sã spun. Prostii!

1:29:28
Prostii!
1:29:32
Prostii!
1:29:34
Trebuie sã mergem la Washington
ºi sã ne debarasãm.

1:29:36
-Eu nu merg!
-Nu te învinovãþesc.

1:29:38
Doar cã, mã uitam înainte
cum vom testa împreunã gelul plutitor.

1:29:44
-Ce rahat gel?
-Plutitor.

1:29:46
Este o gelatinã din hydrogen diphyoxide.
1:29:49
Este de 12 ori mai uºoarã decât aerul.
Te ungi cu el pe tot corpul...

1:29:52
... ªi dacã eºti într-un
mediu bogat în oxigen...

1:29:54
... îþi permite sã planezi
spre pãmânt ca o pasãre.

1:29:59
Ca o pasãre de jeleu?

prev.
next.