I Spy
prev.
play.
mark.
next.

:23:02
Dohoda je taká, že pôjdeme o 8 hod.,
a ja zobudím pilta.

:23:06
OK, tak necháme lietadlo spadnú.
Spadne to.

:23:09
Vieš že s tým neviem narába?
Priprav sa na ve¾kú jazdu.

:23:12
Som pripravený zomrie, bejby.
Som Kelly Robinson.

:23:15
Smr? Tak takto si predstavujem smr.
Dotoho. Spadnime.

:23:24
To je bláznovstvo.
Zobuï ho.

:23:26
-Dohodnuté?
-Ano. Len ho zobuï!

:23:31
-Hej, Ken. Nevstáva.
-Zobudí sa. Bude v pohode.

:23:35
-Takže to celú dobu pilotuješ?
-Trochu lieta viem.

:23:39
OK, vidím, ako to funguje.
:23:41
Nemôžem prís na párty o 8:00.
Povedal som o 11:00. Tu mᚠoèi.

:23:45
-Hej, dávaj na to pozor.
-Hej, moja ri.

:23:47
Ak pokazíš nieèo na mojom lietadle,
ak sa nieèo pokazí....

:24:05
Mᚠproblémy, T.J.
:24:11
Oh, Bože.
:24:16
To nebola moja chyba.
To bol Muž èinu.

:24:19
Išiel som dolu schodmi! Nie, sme
na prízemí. Idem hore.

:24:23
Mᚠpä minút na to aby si ma
dostal do najdrahšieho apartmánu...

:24:27
-...inak, T.J.! Inak!
-Inak èo?

:24:30
Neviem èo potom, pretože
nepoznám dobre podsvetie.

:24:34
Ale nech je to èoko¾vek, bude to zlé!
Nieèo ti prezradím.

:24:38
Zhoršuješ sa. Mal by si sa vráti
nazad do St.Louis, opeka ryby.

:24:42
Teraz to skús ešte raz.
Èakám.

:24:45
Prosím, sprav to ešte raz. Prosím.
Len raz.

:24:48
Len raz. Prosím, skús to
spravi ešte raz.

:24:53
Oh, môj bože.
:24:56
Hej! Akú mᚠmiestnos?
:24:59
Izba je fajn. Oh, povedal som 11?
Chcel som poveda 12. Možno.


prev.
next.