Ice Age
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:34:01
A jsou všichni pøipraveni.
:34:03
Tak bìžte!
:34:28
Kde je dítì?
:34:30
Ztratil jsi ho?
:34:33
Side!
:34:36
Je tak ošklivé.
Ale roztomilé.

:34:41
Ahoj, poupátko.
:34:43
Kde jsi ho našel?
:34:44
Ubopé dítì, samotinké v celé divoèinì.
:34:47
Tygøi se na nìho sbíhali.
Tak jsem ho prostì popadl.

:34:51
Tak stateèné.
:34:53
Prostì, on potøeboval mì,
a já chtìl vždycky mít jedno doma.

:34:57
Opravdu?
:34:59
Nikdy mì nepøitahovali muži.
:35:02
Vždycky jsem øíkal,
kdo by nechtìl mít rodinu?

:35:07
No vždyt to znáte.
:35:13
Sladké dítì, co?
:35:14
Takže øíkám, dámy...
:35:19
Hej! Mandy!
:35:22
Co je to s tebou?
:35:24
Promiòte mi, dámy.
:35:26
Jenom tu zùstaòte spolu.
Jsem hned zpátky.

:35:34
Nic na nìm není,
ale je tak tìžké najít rodinný typ.

:35:37
To mi povídej.
Ty citlivìjší vždy nìco sežere.

:35:41
Ne, prosím.
Zapøísahám tì, já ho potøebuju.

:35:45
Proè? Takový chlap jako ty?
:35:47
Øíkᚠto, ale nemyslíš to upøímnì.
:35:49
Ne, vážnì. Podívej na sebe.
:35:50
Vìtšina holek neodolá.
:35:53
Mᚠskvìlý smysl pro humor.
:35:55
Nebuï tak ubohý tentokrát.
:35:56
Díky, chlape. Jsi nejlepší.
:35:58
- Bez toho dítìte.
- Mandy, ale já ho potøebuju.


náhled.
hledat.